Sürdürülebilir Turizm Raporu


     ile belirtilen alanlar zorunludur

Lova Hotel & SPA adına hazırlanmış olan sürdürülebilirlik raporu ile tesisimizin sürdürülebilirlik performansı ve etkileri tüm paydaşlarımızın dikkatine sunulmaktadır.

Misafir memnuniyetini ön planda tutan bir Turizm yatırım şirketi olan Lova Turizm İnş. San. Tic. A.ş. olarak tesisimizde, sorumlu üretim, hizmet ve tüketim sağlamayı hedeflemekteyiz ve bunu sürekli hale getirmek üzere çalışmalarımız devam etmektedir.

Lova Hotel & SPA’nın öncelikli konuları olarak ele aldığı çevresel ce toplumsal alanlardaki faaliyetlerini içeren sürdürebilirlik raporunu bilginize sunarım.                 

İçindekiler

 1. Lova Hotel & SPA
 2. İnsan Kaynakları ve Eğitim
 • İnsan Kaynakları Politikası
 • İnsan Kaynakları Yaklaşımımız
 • Çalışma Hayatı
 1. Sosyal Çalışmalar
 • Sosyal Duyarlılık
 1. Çevre Yaklaşımımız
 • İlimiz’de Koruma Altında Olan Doğal Alanlar
 • Bölgenin Ticari Hacmine Katkı Sağlaması
 • Çevre Dostu Uygulamalar
 • Atık Yönetimi

         LOVA HOTEL & SPA

İşletmemiz, 2013 Yılında 58 oda 116 yatak ve 2.750 m2  alan üzere inşa edilmiştir. Yalova’da Termal yolu üzerinde bulunan Atatürk Kültür mirasi olan Yeşil & Mavi turizm ağaç yolunun hemen kenarında konumlanmış olan Lova Hotel & SPA, Yalova’ya gerek iş seyahati için gelen misafirlerini gerek ise tatil amacı ile gelen ailelerini bünyesinde ağırlamaktadır.

Otelimizde ilk çalışmalarımız yükümlü olduğumuz gerekli mevzuatlarımızın gerekliliklerini yerine getirerek başladı.

Atık yönetimi, Atık Su, Kullanım Suyu, Eğitim Planlamalarının yapılması ve sürdürülmesi, eğitim planlarının oluşturulması ve uygulamaların sürekli gale gelmesi adına çalışmalarımız devam etmektedir.

OTELİMİZ
 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Ekip üyelerimizde aradığımız ortak özellikle pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinlikler ile beraber kurum kültürümüz ve değerlerimizle uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmalıdır.
 

 • Dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikalar oluşturmak ve yaymak.
 • Dinamik ve profesyonel insan kaynağımızı, kurum kültür ve hedeflerine uygun olan adaylar arasından seçmek ve geliştirmek.
 • İnsana yatırım yapan ve değer veren bir grup olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izlenen ve iyileştirilen sistemler kurmak ve yönetmek.
 • Şirketimizin hedeflerine ve personelimizin kişisel gelişimine hizmet edecek eğitimler düzenlemek ve etkinliğini ölçmek.

   

İNSAN KAYNAKLARI YAKLAŞIMIMIZ

İşe Alım Süreci;
Tesisimizde işe alım süreçleri ve görüşmeler insan kaynakları departmanımız tarafından adil, ayrım yapılmadan, objektif olarak görüşler halinde planlanarak gerçekleşmektedir.

Performans Yönetimi ve Adil Ücretlendirme;
Otelimizde departmanlarımızda görev almakta olan takım arkadaşlarımızın performans takipleri objektif şekilde gerçekleştirilerek analizle oluşturulur. Bunların sonuçlarına göre takım arkadaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunularak kariyer planlamaları konusunda yönlendirici etkiye neden olur.

Çalışanlarımız otelimizde göreve başlamadan önce alacakları ücret, çalışma şartları, çalışma saatleri, ücretlerini ne zaman alacağı gibi konularda önceden bilgilendirilirler.

Eğitim ve Kariyer Yönetimi
 

Çalışanlarımızın tümü eğitim hakkından eşit olarak yararlanabilmekte olup, otelcilik sektörünün gerektirdiği yasal ve mesleki eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim, bilinçlenme, farkındalık, yönetici yaratma, yabancı dil eğitimleri, engelli insanları anlama ve yardımlaşma vb. kişisel profil ve yetkinliklerini geliştirebileceğini düşündüğümüz sayısız konuda eğitim fırsatı tanınabilmektedir.

Takım arkadaşlarımıza özellikle eğitim alanında yatırım yapma bakış açısında olan otelimiz kendi bünyesinde bulunan takım arkadaşlarımız arasından terfi ettirme önceliğine de önem vermektedir.

Çalışma Hayatı
Misafirlerimizin memnuniyeti kadar çalışanların memnuniyetinin sağlanması da güçlü olduğumuz konulardan biridir. Bu bakış açısı ile, çalışanların başta yasal hakları, çalışma ortamı,psikolojisi, kişisel motivasyonu ve performansı gibi kısacasıiş yerindeki tüm konforunun sağlanması yönetimin sorumluluğundadır.

Farklı ülkelerden ve milliyetlerden gelen misafirlerimize hitap eden uluslararası standartlarda hizmet veren bir işletme olarak misafir ve çalışanlarımız için milliyet, ırk, dil, din vb ayrımı yapmak hem otelcilik hem de çalışma prensiplerimize aykırıdır.

Dolayısıyla farklı ülke veya milliyetlerden olan çalışanlarımızın da tüm özlük işlemleri, yasal prosedürlere uygun olarak otelimiz insan kaynakları departmanı tarafından aynı özen ile takip edilmekte,  otel içerisinde tüm çalışanlarımıza herhangi bir özelliği göze alınmaksızın eşit imkanlar sunulmaktadır.

Tesisimizde çalışmakta olan takım arkadaşlarımızın büyük bir bölümü ise Yerel Topluma katkı sağlayabilmek ve bölgesel istihdamı arttırabilmek adına, Yalova halkından oluşmaktadır. Personel  ihtiyacımız olması halinde de bölge halkından olanlara istihdam sağlamaktayız.

Yabancı Personel İstihdamı : Toplamda 3 Personelimiz Endonezya / Bali üzerinden gelerek tesisimizde görev almaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı olarak Yalova’da bulunan Mesleki ve Teknik Okulları ile Dönemsel İşbirliği Protokolü

Yalova’da bulunan MEB’na bağlı olarak eğitim vermekte olan Şaban Temuge Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulları ile ortaklaşa imzaladığımız Yıllık protokoller neticesinde eğitime ve mesleki yeterliliğe geliştirmek üzere desteklerin sürdürülmesi.

Proje Amacı ve Kapsamı;
Turizm sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik yetiştirilmesini sağlamak ve  öğrencilerin gelişimlerini sağlayarak yeterliliklerinin arttırılmasına katkıda bulunulmaktadır.

 • Yönetici ve alan öğretmenlerinin sektörde işbaşı ve hizmet içi eğitimlerinin verilmesi.
 • Tesisimizde staj yaparken başarılı bulduğumuz takım arkadaşlarımızın eğitimlerini engellemeyecek şekilde sektöre kazandırılmasını sağlamak.
 • Okullara ihtiyaç duydukları malzeme ve ekipman desteğinin sağlanması.
 • Başarılı bulduğumuz stajyer öğrencilerimize istihdam garantisi sağlanması.

Sosyal Duyarlılık

Turizm sektörü; bireylerin beklentilerini karşılamak için sunulanların yanında doğru iletişim teknikleri kullanıldığı zaman, keyif yaratır. Doğuştan veya sonradan engelli olmuş bireyler, kronik hastalıklar nedeni ile hareket kısıtlığı yaşayanlar, görme, işitme ve yürüme güçlüğü çeken yaşlılar, hamileler ve çocuklu anneler günlük yaşam etkinlikleri içerisinde çok çeşitli zorluklarla ve engellemelerle karşılaşırlar. Bireyler bu engellemelerle, hem konuk hem de çalışan olarak karşılaşabilmektedirler. Sosyal yaşam tüm bireylerin engelli ve engelsiz gibi ayrımlara düşmeden tam ve eşit haklarla katılımını gerektirir.

Tüm bireylerin turizmde seyahat etme, konaklama, yiyecek, içecek ve eğlence gibi gereksinimlere sahiptirler. Bu ihtiyaçların doğru karşılanmasında bireylere doğru, engelsiz yaklaşımlar geliştirmek ve uygulamak son derece önemlidir.

Bu kapsamda tesisimizde görev almakta olan tüm takım arkadaşlarımıza gerekli eğitimler verilerek farkındalık sağlanmaktadır.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ VE HAKLARI POLİTİKASI

Lova Hotel & SPA insan haklarına saygılı ve sürdürmeye kararlıdır. Lova Hotel & SPA haysiyet, gizlilik ve her bireyin haklarına saygı göstermektedir. Milliyet, cinsiyet, ırk, renk, dezavantajlılık, köken, din, inanç, yaş ya da cinsel yönelime karşı ayrımcılık tolere edilmediği gibi çocuk işçiliği ve aşşağılayıcı çalışma koşulları da kabul edilmemektedir.

Lova Hotel & SPA her türlü çocuk istismarını kınamaktadır.

Lova Hotel & SPA çocuk işçi istihdam etmez ve çocuk işçi istismarını tespit edilmesini desteklemektedir.

Lova Hotel & SPA ayrıca çocukların cinsel istismara karşı korunması ve cinsel istismar suçunun cezalandırılması ile iligili yasa ve düzenlemeleri desteklemektedir.

Birleşmiş Millletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Lova Hotel & SPA için yol göstericidir.Bu konuda bilincin arttırılması ile ilgili, çocuk istismarı ile ilgili, çocuk istismarı ile savaşmakta olan UNİCEF prensipleri ile uygun olarak, yasal otoriteler ile işbirliği içerisinde faaliyet gösterecek, herhangi bir çocuk istismarının fark edilmesi anında yasal otoritelere bildirilmesini sağlayacaktır.

Lova Hotel & SPA, şirket sorumluluğu altında ayrımcılık ve çocuk haklarının ihlali gibi konulara hiç bir şekilde katlanmaz ve kabul etmemektedir. Lova Hotel &SPA çalışanları için uyumlu bir çalışma ortamı ve toplumsal değerlere saygı gösterilmesini istenmektedir.

Özellikle bütün yöneticiler, departman müdürleri, bölüm şefleri ve yardımcıları olmak üzere gerekli tedbirleri alarak yanlış anlaşılmaları ve taşkınlara sebep verilmemesi için önlem almaları istenmektedir. İletişim ve bilgilendirme burada başarının anahtarıdır.

Çocuklara yönelik cinsellik çağrıştıran bir davranış, sözlü ve sözel olmayan veya fiziki olarak da ifade edilen her türlü davranış, çocuk haklarının ihlalidir ve Lova Hotel & SPA tarafından kınanmaktadır.
 

İnsan haysiyetini ihlal eden veya gözünü korkutma gibi, düşmanca davranış sergileme, aşağılayıcı, küçük düşürücü ve yıldırmak amacıyla yapılan her türlü davranış aynı şekilde kınanmaktadır.

İnsan haysiyet ihlalleri gerek sözlerle ve bakışlarla, gerekse işaretlerle ve fiziksel temaslar ile kendini gösterebilir ve Lova Hotel & SPA tarafından kınanmakta ve otelimizde engellenmektedir.

ÇEVRE YAKLAŞIMIMIZ
Lova Hotel & SPA kalite odaklı bir yönetim felsefesi benimseyen, misafirlerimizin, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve yasaların beklentilerine en etkili şekilde cevap vermeyi ve bunu süreklilik haline getirmeyi ilke edinmiş bir kuruluştur.  Bünyemizde uygulamakta olduğumuz Kalite Yönetim Sistemleri’nin ayrılmaz parçası olan “ Çevre Yönetimi” nin benimsenmesi, uygulanması ve sürekli iyileştirme yöntemiyle geliştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bunun gereği olarak da tüm paydaşlarımızın katılımını teşvik ediyoruz.

 • Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda teşvik ediyoruz.
 • Misafir ve personel alanlarına Atık Ayrıştırma kapları koyarak geri dönüşümlü atıklar ayırıyoruz.
 • Personellerimize Atıkların ayrıştırılması konusunda eğitimler yenilerek verilmektedir.
 • Çalışanlarımız ile birlikte otelimiz çevresinde mıntıka temizlikleri yapıyoruz.

ÇEVRE HEDEFLERİMİZ

Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgede ve mümkün olduğunca ötesinde, çevrenin ve kültürel mirasın korunması adına artı kazandıracak çalışmalar yapmak; çevresel etkilerimizi kontrol altına almak öncelikli hedefimizdir.

Çevre Dostu

 1. Çevreye yaptığımız etkileri belirleyerek kontrol altına alıyoruz.
 2. Kirlilik ile ilgili risklere ve acil durumlara hazırlıklıyız; çevresel yasal düzenlemelere uyuyoruz.
 3. Atık ayrıştırma ve atık miktarlarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması vb. faaliyetlerle sürekli çevresel performansımızı iyileştiriyoruz.
 4. Otelimizde enerji ve su tasarrufu sistemleri kullanıyoruz  ve çalışanlarımızı bu konularda eğitiyoruz.
 5. Otelimizde Güneş Enerjisi sistemi kullanılarak, elektrik enerjisinin bir kısmını güneş ernerjisi üzerinden karşılıyoruz.
 6. Çalışanlarımızı kimyasalların dökülmesi durumunda alacakları tedbirler konusunda eğitiyoruz.
 7. Çevreye vereceğimiz zararı minimize etmek için tehlikeli atık oluşumuna neden olacak sistemleri azaltmaya çalışıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ENTEGRE POLİTİKASI

Lova Hotel & SPA çevre, çalışanlar ve topluma karşı olan sorumluluğun bilincinde olan, sürekli gelişime inanan ve yürüttüğü faaliyetlerde ögeleri barındıran Entegre Sürdürülebilir Turizm Politikası doğrultusunda;

Mevcut Uluslararası ve Ulusal Yasal Mevzuata,  Gıda Güvenliği, Kalite Yönetim Standardı, Sürdürülebilir Kalkınma Ve Sürdürülebilir Turizm Prensipleri doğrultusunda, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Temel Prensiplerine dayanan, Tesisimizin bulunduğu gerek sosyal gerekse doğa koşullarını destekleyen, doğaya ve çevreye kirlilik yaratabilecek her türlü etkeni kontrol altında tutarak, faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri en az seviyeye indirmeyi ve bu seviyede tutmayı, doğal kaynakların doğru kullanımını sağlamak adına teknolojik gelişmeleri takip etmek, satın alma işlemleri sırasında bu doğrultuda uygulamalar yapmayı, misafirler, odak noktası kabul edilerek, sağlıklı bir çevrede tatil yapabilmeleri için, istek, beklenti ve ihtiyaçlarının araştırıp, uygun hizmetlerin planlanmasını ve verilmesini sağlamayı, yaptığımız tüm çalışmaları, çalışanlarımız misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, çevre, insan hakları, çocuk hakları ve çocukların güvenli yaşamaları ve büyüyebilmeleri için, çalışan misafir güvenliği bilincinin

yaşamın bir parçası olduğunu ve bu duyarlılıkların arttırılması için ihtiyaca göre gelişen eğitimleri vermeyi. Yaptıklarımızın Etkilerini ölçülebilir hale getirmeyi, sonuçlar arasında bağlantı kurup, verilen hizmetlerle ilgili sürekli iyileştirmenin sağlanması için hedefler belirlemeyi, çalışanlarla yönetimin birlikteliğini sağlamayı, biyoçeşitliliğin ve insan yaşamının korunması ilkesi konusunda gerekli araştırma , projelendirme ve uygulamaları yapmayı,satın alma işlemlerinde en doğru kalite, en doğru fiyat, en az çevre yükü, en yüksek misafir memnuniyeti ilkelerine uymayı, satın alma işlemlerimiz sırasında, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak kaliteli ürünleri ve eğer beklenilen kalite seviyesinde olmaları durumunda yerel ürün gruplarını tercih etmeyi TAAHHÜT EDERİZ....

Yalova İlinde  Korunan Alanlar;

2 Adet Tabiat Parkı

 1. Delmece Yaylası
 2. Harmankaya Tabiat Parkı

1 Adet Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan

 1. Hersek Lagünü Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan

3 Adet Avlak Sahası bulunmaktadır.(1 adet devlet avlağı,2 adet genel avlak sahası bulunmaktadır.)

Delmece Yaylası Tabiat Parkı :  Çınarcık ve Armutlu İlçelerinde yer alan sahanın büyüklüğü 19,8 hektardır. 11.07.2011 tarihinde ilan edilmiştir. Gelişme planı mevcuttur. Alanda su isale hattı ve su deposu yapılmıştır. Alan günübirlik ve konaklama tesislerinin yapımına işletmeci tarafından başlanılmıştır.

Harmankaya Tabiat Parkı: Termal ilçesinde yer alan sahanın büyüklüğü toplam 3,6 hektardır. 11.07.2011 tarihinde ilan edilmiş olup 05.11.2012 de tamamlanan gelişme planı mevcuttur. Alanda günübirlik ve konaklama tesislerinin yapımına başlanmıştır.

Hersek Lagünü Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan: Altınova İlçesinde bulunmakta olup alanın büyüklüğü 167 hektardır. Alan 23.02.2016 tarihinde Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilmiştir. Alanda 136 kuş türü bulunmaktadır. Alanda engelsiz kuş gözlem kulesi ve çocuk oyun parkı yapımıyla 24 saat kesintisiz web üzerinden yayın yapan kamera kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra ‘Hersek Lagünü Sulak Aalnı Geliştirme Projesi’ kapsamında alanda ziyaretçi tanıtım merkezi, kuş gözlem evi ve tıbbi aromatik bitkiler bahçesi bulunmaktadır.

Biyoçeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi :  Yalova ili Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalışmaları 2013 – 2014 yılları arasında tamamlanmış olup, izleme çalışmaları T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devam etmektedir.

Yalova İli Doğa Turizmi: Yalova ilinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve tabiat turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesini sağlamak maksadıyla Yalova ili Tabiat Turizmi Master Planı ve Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Küresel ölçekte değişim gösteren iklim koşulları, dünya ile birlikte Türkiye’de de artan oranda hissedilmektedir. Kuraklık, sel felaketleri ve çok soğuk kış mevsimlerini yaşar duruma geldik. Hepsi dünyamızda bir şeylerin değişmekte olduğunu işaret ediyor. Bu kapsamda çevreyi korumak, insanlığın geleceği açısından kilit önem taşıyor. Tek bir işletmenin ve hatta bir bireyin bile çevreyi ve dolayısıyla dünyayı korumak adına alacağı önlemler bu sürece katkı sağlayacak, yaşanabilir bir gezegenin sürdürülebilirliğine olanak tanıyacaktır.

Bu süreçte LOVA HOTEL & SPA olarak bize de büyük sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. Günümüzde şirketlerin paydaş kitlelere olan sorumluluğuna dönüşmüş olan sürdürülebilirlik, bizler için bir yaklaşım olmanın çok ötesinde faaliyetlerin ekonomik, çevresel ve soysal boyutlarının en önemli yapı taşlarından biri olarak değerlendirilmektedir.

Ekonomik anlamda sürdürülebilirlik, şirketlerimizin ekonomik faaliyetlerinin devamlılığı için oluşturdukları stratejilerin ve uygulamaların tümünü kapsamaktadır. Ekonomik sürdürülebilirlik, şirketlerimize katma değer üretme taahhüdünü gerçekleştirmek amacı ile rik yönetimi uygulamaları geliştirmeyi, güçlü bir kurumsal yapılanmayı hayata geçirmeyi ve mümkün olan en yüksek performansı sergilemeyi hedeflemektedir.

Sorumlu satın alma adımlarımızın bir parçası olarak Tedarikçi Yönetimi kapsamında, satın alma gerçekleşen firmalarımız Satın alma ve Muhasebe departmanımız tarafından analiz edilerek değerlendiriliyor. Tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışmaktayız.

Satın alımlarımızı mümkün olduğunca Yalova içerisinden yapmaktayız. Böylece  yerel tedariçilerimiz ile birlikte yürüyoruz ve aynı zamanda şehir dışından tedarikçi firmaların teslimat

araçlarını CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkinin azaltılmasını da desteklemiş oluyoruz.

Çevre Dostu Uygulamalar: Tesisimizde oluşan yiyecek artıklarını toplu olarak bölgede bulunan barınaklara gönderiyoruz. Böylelikle ortak yaşam içerisinde bulunduğumuz can dostlarımız ile yaşamı paylaşıyoruz.

ATIK YÖNETİMİ

Tesisimizden çıkan bitkisel atık yağlar, Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım taşıyıcı firması aracılığıyla geri kazanım için gönderilmektedir.

Tesisimizde bulunan tüm lavabolarımızda su tasarruflu başlıklar kullanmaktayız. Bunun yanı sıra aydınlatmalarımızın tamamında enerji tasarruflu led aydınlatmalar kullanılmaktadır.

Kâğıt, tekstil, yazıcıların kartuşları, kitaplar, kimyasallar ve lastikleri tekrar kullanıyoruz.

Kâğıtları, plastikleri, metalleri, camları, yağları ve pilleri geri dönüştürüyoruz.

Ormanı, denizi, toprağı, hayvanları ve havayı, faaliyetlerimizin gürültü seviyesini kontrol ederek, çevreye zaran veren kimyasalları minimum miktarda kullanarak, Sulama için kullandığımız suyu minimum düzeyde tutarak, Ürettiğimiz atık suyu sürekli izleyip, kontrol altında tutarak, İklimlendirme sistemlerimizde ozon dostu hazlar kullanarak koruyoruz...×  WhatsApp'ta sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın veya bize info@lovahotel.com adresine bir e-posta gönderin.

Bizi arayın 444 56 82
Rezervasyon